Izmir Istinaf Mahkemesi Ne Kadar Sürer 2021?(EN iyi 5 ipucu)

İstinaf süresi hukuk davalarında gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki haftadır. Ceza istinaf süresi; kararın açıklandığı duruşmaya katılan taraflar için karar tarihinden itibaren 7 gündür.

Istinaf ön inceleme süresi kaç gündür?

Vatandaşlar, istinaf mahkemesi incelemelerindeki aşamaların ne kadar sürdüğünü merak etmektedir. İlk derece mahkeme kararlarının ardından Bölge adliye tarafından ilk olarak ön inceleme yapılır. Bu süre ortalama olarak 30 gündür.

Istinafa giden dosya nasıl takip edilir?

E-Devlet kapısı sistemine T.C kimlik numarası ve e-devlet şifresi ile giriş yaparak, Yargıtay Başkanlığı’nın e-Hizmetler menüsü üzerinden sizinle ilgili olan davalara ulaşarak istinaf dosya sorgulama işlemi yapıp dosya içeriklerini online platformdan görüntüleyebilirsiniz.

Istinaf neden uzun sürüyor?

İstinafa gönderilen davaların uzun bir süre ön inceleme aşamasında bulunduğu görülmektedir. Bunun sebebi istinaf mahkemelerinin aldığı dosyaların her yıl artıyor olmasıdır. Büyük bir iş yükü altındaki bu mahkemelerde her yıl istinaf kanun yoluna başvurulmuş dosyaların sonuçlanması daha fazla vakit almaktadır.

Istinaf mahkemesinde dava ne zaman sonuçlanır?

Karar duruşmasından sonra 1 ay içerisinde gerekçeli kararın yazılması gerekmektedir. Gerekçeli karar yazıldıktan sonra taraflara tebliğ edilir ve istinaf süresi içerisinde istinaf kanun yoluna başvurulmazsa dosya ortalama 2 ay içerisinde sonuçlanır.

Istinaf mahkemesi genelde ne karar verir?

İstinaf mahkemesi, istinaf incelemesi ile yeniden bir karar verir. Teknik açıdan yerel mahkeme kararının bozulması veya onanması söz konusu değildir. Temyiz incelemesi ile Yargıtay, istinaf mahkemesi kararını sadece hukuki yönden değerlendirerek onama veya bozma kararı verir.

You might be interested:  Izmir Alsancaktan Otogara Nasıl Gidilir?(Mükemmel cevap)

Istinaf karari onarsa ne olur?

İstinaf mahkemesi ceza davası ile ilgili yeniden yaptığı yargılama neticesinde, ya istinaf başvurusu hakkınsa “esastan red” kararı verir ya da ilk derece mahkemesinin hükmünü kaldırarak “yeniden hüküm” verir. Her iki halde de şartları varsa, istinaf mahkemesi kararı aleyhine Yargıtay’a Temyiz Başvurusu yapılabilir.

Istinafa cevap verilmezse ne olur?

15 gün içinde istinafa karşılık bir cevap dilekçesi verilmezse, karşı tarafın sunduğu itirazın kabul edildiği anlamına gelir. Ancak istinaf dilekçeleri, dava hükmünün gerçekleşmesini durdurmaz.

Dosya durumu Istinafta demek ne demek?

İstinaf nedir? Dâvâ Mahkemesinin verdiği hükmü beğenmeyip bozulmasını daha üst ( istinaf ) mahkemeden istemek. İlk derece mahkemeleri tarafından verilen kararların hem olay yönünden hem de hukuki yönden üst dereceli mahkeme tarafından denetlenmesidir.

Istinafa giden dosya bozulur mu?

İstinaf bir temyiz incelemesi değildir. İstinafta yeniden inceleme yapıldığından, ilk derece mahkemesi kararı kaldırılarak yeniden bir karar verilebilir; temyizde ise, hukukî denetim yapıldığından yeni bir karar verilmeyip, alt derece mahkemesinin kararı bozulur veya onanır.

Yargıtaya giden dosyalar ne zaman sonuçlanır 2021?

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında bu süre 473 gün olarak ortalama şekilde hesaplanmıştır. Dosyanın incelenip sonuçlanması davanın ve dosyanın niteliğine göre değişim göstermektedir. Ancak genel olarak Yargıtay’a giden bir dosya kesin olmamakla birlikte 18 ay gibi bir süreye kadar ulaşmaktadır.

Boşanma davasında istinaf ne zaman sonuçlanır?

Gerekçeli karar yazıldıktan sonra, karar davanın taraflarına tebliğ edilir. Gerekçeli kararın taraflara tebliğ edilmesiyle birlikte; tarafların, karara itiraz etme hakkı doğar. Boşanma davaları bakımından istinaf süresi, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 haftadır.

Istinaf mahkemesi kararı ne zaman kesinleşir?

İstinaf Mahkemeleri ‘nde dosyaların kesinleşme süresi 15-20 gün.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *