Sanayi Sicil Belgesi Nasıl Alınır Izmir?(Çözülmüş)

Sanayi sicil belgesi için koşullar şunlardır: *İşletmelerin üretime başladıktan sonra 2 ay içerisinde sisteme kayıt olması gerekmektedir. *2 aylık süreçte Sanayi ve Teknoloji Müdürlükleri’ne postayla ya da şahsen müracaat edilmelidir. *İşletme kiralıksa en az 1 yıl kiralanmış olması gerekir.

  • Sanayi Sicil Belgesi Nasıl Alınır? Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüklerine başvurularak ya da internet üzerinden kayıt oluşturarak bu belgeyi alabilirsiniz. Sanayi sicil belgesi başvurusu için bazı belgeler gerekmektedir. Sanayi sicil belgesi için gerekli evraklar şunlardır:

Sanayi sicil belgesi nasıl alınır?

6948 SAYILI “ SANAYİ SİCİL KANUNU”NUN 2. MADDESİ GEREĞİ, SANAYİ İŞLETMESİ, FAALİYETE GEÇTİĞİ ANDAN İTİBAREN 2 (İKİ) AY İÇERİSİNDE İL BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ MÜDÜRLÜKLERİNE ŞAHSEN VEYA TAAHHÜTLÜ POSTA İLE BAŞVURULARAK “ SANAYİ SİCİL BELGESİ ” ALMAK ZORUNDADIR.

Sanayi sicil belgesi nasıl alınır 2021?

Sanayi Sicil Belgesi vizesi, belge veriliş tarihi itibariyle 2 yılda bir üretim yerinin bulunduğu İlin Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünce yapılır. Vize için, bir dilekçe ekinde Sanayi Sicil Belgesi aslı ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne müracaat edilir.

You might be interested:  Izmir Tepekoy Pazari Ne Zaman?

Sanayi Sicil Belgesi nereye verilir?

1. Sanayi sicil belgesi almak için aşağıda sizlerden istenilen belgeler ile beraber Sanayi Bakanlığı bünyesinde hizmet vermekte olan Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüklerine başvuru yapmanız gerekmektedir.

Sanayi sicil belgesi hangi kurumdan alınır?

Sanayi Sicil Belgesi; 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunda belirtilen sanayi işletmelerine ve devamlı ve seri halinde tamirat yapan işletmeler ile elektrik veya diğer enerji üreten santraller, gemi inşaatı gibi büyük inşaat yerlerine ve bilişim ve yazılım firmalarına Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlükleri tarafından verilen

Sanayi sicil belgesi almak için neler gerekli?

Sanayi Sicil Belgesi İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

  • Dilekçe.
  • Firmanın bağlı bulunduğu Odadan ( Sanayi, Ticaret, Esnaf ve Sanatkarlar Odası) alınan Aslı Gibidir Onaylı Kapasite Raporu sureti.
  • Firmanın Sanayi Sicil Beyannamesi.
  • Firmanın bir önceki yılına ait Yıllık İşletme Cetveli.
  • Firmanın Kuruluş Ticaret Sicil Gazetesi.

Sanayi sicil belgesini kimler alabilir?

SANAYİ SİCİLİNE KAYIT ZORUNLULUĞU Sanayi işletmeleri üretim faaliyetine başlamadan önce sanayi siciline ön kayıt yaptırmak ve faaliyete başladıkları tarihten itibaren iki ay içinde sanayi siciline kayıt olmak zorundadır. Her üretim yerinin ayrı ayrı kaydedilmesi gerekmektedir.

Kapasite raporu olmadan sanayi sicil belgesi alınır mı?

Önemli Not: Kapasite Raporu bulunmayan işletmeler sanayi sicil belgesi alamazlar. Ayrıca sanayi sicil belgesinin alımından sonra yıllık işletme cetvellerinin da doldurulması gerekli olup bu konudaki yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde işletmelere para cezası uygulanmaktadır.

Sanayi sicil kaydı alabilmek için ne yapmak gerekir?

2014/11 sayılı Sanayi Sicil Tebliğinin 4/1 maddesine göre, üretime geçen veya üretimde bulunan bir işletmenin sanayi siciline kaydedilmesi için, e-Devlet kapısı veya Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına ait (https://sanayisicil. sanayi.gov.tr ) web sayfasındaki “ Sanayi Sicil Bilgi Sistemi” üzerinden elektronik ortamda

You might be interested:  Izmir Selçuk Da Ne Yenir?(EN iyi 5 ipucu)

Sanayi sicil belgesi ne zaman vize yapılır?

Veriliş tarihi itibariyle Sanayi Sicil Belgesi iki yılda bir vize yapılır. Kanunun 4. Maddesi gereği sanayi işletmelerinin faaliyetlerine son vermeleri, ara vermeleri, yeniden üretime başlaması ve verilen bilgilerde değişiklik olması durumlarında bir ay içinde Bakanlığa (il Müdürlüğüne) bilgi verilmesi zorunludur.

Sanayi sicil belgesi hangi durumlarda yenilenir?

Sanayi Sicil Belgesi vize yenileme işlemi, her 2 yılda bir düzenli olarak yapılması gerekmektedir.

Kapasite raporu nasıl alınır?

Kapasite raporu başvurusunda bulunabilmek için, firma üretim yeri veya merkez adresinden en az birinin bağlı olduğu odanın sınırları içinde bulunması ve ilgili odaya üye olunması gerekmektedir. Kapasite Raporu İstek Formu, Odalardan ücretsiz temin edilebilmektedir.

Sanayi sicil belgesi idari para cezası ne kadar?

Süresi içerisinde Sanayi Sicil Bilgi Sistemine girerek 2019 yılına ait Yıllık İşletme Cetvelini vermeyen Sanayi Sicil Belgesine sahip işletmeler hakkında; 6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanunu’nun 9. uncu maddesi gereği 2020 yılı içerisinde 1.586,00 (Binbeşyüzseksenaltı) TL İdari Para Cezası uygulanacaktır.

Sanayi sicil belgesi elektrik indirimi ne kadar?

Sanayi Sicil Belgesi ‘nin en önemli kullanım alanı elektrik kullanımındaki kw/saat başına %25 indirimdir. Sanayi Sicil Belgesi ‘ni almayan bir firma ticarethaneler için olan tarifeden elektrik faturası öderken Sanayi Sicil Belgesi ‘ne sahip bir firma Sanayi tarifesinden elektrik faturasını öder.

Sanayici Belgesi Nedir?

Geçerli kapasite raporu bulunan firmalar için, belirli kurum ve kuruluşlara (Gümrük Müdürlükleri, İhale Komisyonları, Fuar İdareleri, Bankalar ve Resmi Kurumlar) ibraz edilmek üzere düzenlenen bir belgedir. Bir diğer anlatımla Kapasite Raporunda yazan ürünlerin üreticisi olduğu anlamına gelen bir belgedir.

Sanayi sicil belgesi yetki belgesi nedir?

SANAYİ SİCİL BELGESİ NEDİR? 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununun 1. maddesi kapsamında değerlendirilen sanayi işletmelerine ve devamlı ve seri halinde tamirat yapan işletmeler ile elektrik veya diğer enerji üreten santraller, gemi inşaatı gibi büyük inşaat yerlerine verilen bir belgedir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *